Anbi

Stichting KunstRijk is sinds dit jaar (2019) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze ANBI-status biedt meer mogelijkheden voor fondswerving en een grotere zekerheid aan alle instellingen en individuen die KunstRijk een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen.

De volgende informatie ondersteunt de status:

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Dagelijkse Directeur is Nelleke Nieuwboer (geen bestuurslid) Het bestuur van de Stichting heeft een jaaroverzicht en Beleidsplan opgesteld. (LINK NAAR BELEIDSPLAN) De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. De bestuursleden krijgen reisvergoedingen en (indien mogelijk) een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. De voorgenomen activiteiten worden aangekondigd via de website. Een formeel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording worden ieder jaar over het vorige jaar, via een jaarverslag met cijfers, openbaar gemaakt. (LINK NAAR BELEIDSPLAN) De jaarverslagen van vorige jaren zijn op te vragen.