Anbi

Stichting KunstRijk is sinds dit jaar (2019) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Deze ANBI-status biedt meer mogelijkheden voor fondswerving en een grotere zekerheid aan alle instellingen en individuen die KunstRijk een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen.

De volgende informatie ondersteunt de status:

  • De naam van de instelling is: Stichting KunstRijk opgericht op 19 nov 2003 en is direct van start gegaan.
  • Het fiscale nummer van de Stichting is: RSIN 816803341
  • Het doel van de Stichting is: een platform bieden om mensen de rijkdom en kracht van kunst te laten ervaren. Kunst in de brede zin: podiumkunsten, muziek, lezingen, tentoonstellingen etc.
  • De contactgegevens van de Stichting zijn te vinden op de website via CONTACT in het hoofdmenu.
  • Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

  • Leo Luken, voorzitter
  • Adrienne Nijssen, secretaris
  • Esther Putter, penningmeester
  • Dagelijkse Directeur is Nelleke Nieuwboer (geen bestuurslid) Het bestuur van de Stichting heeft een jaaroverzicht en Beleidsplan opgesteld. (LINK NAAR BELEIDSPLAN) De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. De bestuursleden krijgen reisvergoedingen en (indien mogelijk) een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. De voorgenomen activiteiten worden aangekondigd via de website. Een formeel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording worden ieder jaar over het vorige jaar, via een jaarverslag met cijfers, openbaar gemaakt. (LINK NAAR BELEIDSPLAN) De jaarverslagen van vorige jaren zijn op te vragen.